COP24

Katowice, Polska. 3 – 14 grudnia 2018 r.

Rządy krajów całego świata przyjechały do Katowic, aby ustalić zasady przestrzegania porozumienia paryskiego. W październiku br. czołowi światowi naukowcy zaangażowani w kwestie klimatycznie ostrzegali, że już teraz musimy podjąć działania, aby globalne ocieplenie nie przekroczyło 1,5˚C. Był to sygnał alarmowy dla decydentów wszystkich szczebli.

Nawet pół stopnia więcej spowoduje znaczny wzrost ryzyka wystąpienia susz, powodzi, fal upałów, a w konsekwencji również ubóstwa, z którym już teraz borykają się setki milionów ludzi.

Nie ma innego sposobu na powstrzymanie załamania klimatu: paliwa kopalne muszą pozostać głęboko w ziemi, a my musimy pilnie przejść na energię w 100% pochodzącą z odnawialnych źródeł. Możemy to osiągnąć dzięki naszej sile, sile wszystkich ludzi. Jesteśmy gotowi do odpowiedzialności.

Sign

Do przywódców politycznych całego świata

Zatrzymać rozwój paliw kopalnych

Musimy działać już teraz, aby zapobiec przyspieszeniu załamania klimatycznego. Aby zatrzymać ocieplenie poniżej 1,5°C, ogromna większość rezerw paliw kopalnych musi pozostać w ziemi. Żądamy natychmiastowego moratorium na wszystkie nowe projekty wydobycia i eksploatacji paliw kopalnych oraz szybkiego i sprawiedliwego i całkowitego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych – dla wszystkich.

Najwybitniejsi klimatolodzy świata ostrzegają, że zostało tylko 12 lat, aby nie dopuścić do ocieplenia klimatu o więcej niż 1,5°C, oraz jedynie 2 lata, aby na dobre zatrzymać ekspansję paliw kopalnych. Nawet pół stopnia więcej znacząco zwiększy ryzyko susz, powodzi, ekstremalnych upałów i ubóstwa, które już odczuwają miliony ludzi.

Nie ma innego sposobu, aby powstrzymać załamanie klimatyczne. Musimy przestać wydobywać paliwa kopalne i pilnie przejść na 100% energii odnawialnej – dla wszystkich. Razem możemy to osiągnąć. Dopilnujemy, by władze naszych państw postępowały odpowiedzialnie.

 

Chcemy, by rządy natychmiast zatrzymały rozwój przemysłu paliw kopalnych oraz wstrzymały wszystkie nowe projekty. Nie możemy sobie pozwolić na podłożenie ani jednej bomby węglowej więcej.

Musimy działać już teraz, aby zapobiec przyspieszeniu załamania klimatycznego. Aby zatrzymać ocieplenie poniżej 1,5°C, musimy ogromna większość pozostałych rezerw paliw kopalnych musi pozostać w ziemi. Żądamy natychmiastowego moratorium na wszystkie nowe projekty wydobycia i eksploatacji paliw kopalnych oraz szybkiego i sprawiedliwego i całkowitego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych – dla wszystkich.

This sign up form is now closed.
FacebookTwitter