De wereldwijde Fossielvrij beweging heeft 13 en 14 februari 2015 uitgeroepen tot Global Divestment Day, waarop honderden lokale groepen in tientallen landen actie zullen voeren tegen de fossiele industrie.
Ook in Nederland, waar actieve Fossielvrij campagnes lopen bij acht universiteiten en hogescholen, vier gemeentes, en het pensioenfonds ABP, zal actie gevoerd worden voor ‘divesteren’, het weghalen van investeringen uit de fossiele brandstoffenindustrie; een industrie die volgens de Fossielvrij beweging “op systematische wijze de toekomstige leefbaarheid van deze planeet te grabbel gooit.”
“Wereldwijd komen we gezamenlijk in actie om de macht van de fossiele industrie te doorbreken. We laten zien dat wij snel groeiende en steeds sterkere beweging worden waar men niet meer omheen kan. Terwijl de fossiele industrie steeds meer geld investeert om nog meer fossiele brandstoffen te winnen, klinkt onze roep om te divesteren steeds luider. We geven niet op totdat we gewonnen hebben,” aldus Liset Meddens, Nationale Coordinator Fossielvrij NL.
gdd-id-euro-black-on-orange-tagline

For more climate movement news, follow 350 on Twitter, Facebook, Instagram

FacebookTwitter